Јавен повик за поднесување на понуди за вршење на Општински линиски превоз на патници во Општина Битола