Анкета ЛЕАП 11-2022

Анкета ЛЕАП 11-2022

Како дел од процесот за изготвување на ЛОКАЛНИОТ ЕКОЛОШКИ АЦИОНЕН ПЛАН ќе бидат вклучени и граѓаните од град Битола со нивното мислење на моментална еколошка состојба. За таа цел ве молиме пополнете го анкетниот прашалник и истиот испратете го на маил адресата natasa@euromakkontrol.com

Анкетен прашалник