Битола-Проект на УСАИД за зајакнување на капацитетите за искористување на ресурсите -Кампања Мојот данок, за мојата општина

Битола-Проект на УСАИД за зајакнување на капацитетите за искористување на ресурсите -Кампања Мојот данок, за мојата општина

ОПШТИНА БИТОЛА СЕ ВКЛУЧУВА ВО КАМПАЊАТА „ МОЈОТ ДАНОК, ЗА МОЈАТА ОПШТИНА! “ – ДО ПОДОБРИ ОПШТИНИ, СО НАВРЕМЕНО ПОДМИРУВАЊЕ ДАНОК НА ИМОТ

 

Општина Битола како партнер-општина на Проектот на УСАИД за зајакнување на капацитетите за искористување на ресурсите се приклучува кон кампањата „Мојот данок, за мојата општина!“.

Едукативната кампања „Мојот данок, за мојата општина! “има за цел да ја информира јавноста дека плаќањето данок на имот е должност на секој граѓанин-даночен обврзник, но во исто време и придонес на поединецот за градење на подобра иднината на општината.

Доколку поседувате имот во одредена општина, тогаш автоматски сте даночни обврзници со законско право на даночно решение за вашиот имот, но имате и законска обврска и лична должност за навремено подмирување на данокот.

Секој граѓанин-даночен обврзник треба да знае дека со навремено подмируваме на данокот на имот, придонесува за реализација на сите планирани јавни и инфраструктурни проекти. Со ова, едноставно кажано, секој од нас лично влијае за развојот на општината, која во иднина ќе ја красат: нови градинки, нови игралишта, нови улици, нови училишта, ново осветлување, нови паркови, еколошки проекти, нови проекти за економски развој.

Оваа кампања оттаму, цели и да придонесе кон навремено и прецизно информирање на даночните обврзници за сите права и обврски, како и правата и обврските на општината поврзани со данокот на имот.

Вклучувањето на Општина Битола во проекти кои се насочени кон финансиско зајакнување на општините има за цел зголемување на квалитетот на услугите кои ги нуди општината и подобрување на животот на сите граѓани.

За да дознаете повеќе за данокот на имот погледнете го видеото на линкот https://www.youtube.com/watch?v=kV46872donQ.

Информации за данок на имот 

@Strengthening Resource Mobilization Activity – North Macedonia https://www.facebook.com/SRMANorthMacedonia