Design and production of the project visibility material, equipment for promotion of Cineculture structures, translation services and web support

Design and production of the project visibility material, equipment for promotion of Cineculture structures, translation services and web support

Invitation to submit a tender/ Покана за доставување на понуди

The Project Interactive and virtual presentation of cultural heritage & cinema” – CINECULTURE, implemented by the Municipality of Bitola invites you to submit an offer for Design and production of the project visibility material, equipment for promotion of Cineculture structures, translation services and web support. The project is implemented with financial assistance from the EU INTERREG IPA CBC Programme Greece – The Republic of N.Macedonia 2014-2020. The tender dossier is attached to this web page (www.bitola.gov.mk) .The deadline for submission of tenders is 12.06.2019.

Possible additional information or clarifications/questions shall be published on this web page (www.bitola.gov.mk).

Part A

Part B

Part C

List of invited Entities

********************

Проектот „Интерактивна и виртуелна презентација на културното наследство и кино“ (CINECULTURE), Ве поканува да доставите понуда за услуги Дизајн и продукција на материјал за видливост на проектот, опрема за промоција на кинокултура структурите, услуги за превод и веб поддршка. Проектот се имплементира со финансиска поддршка на EU INTERREG IPA програмата за прекугранична соработка со Грција 2014-2020.

Тендерското досие се наоѓа во прилог на оваа веб страна (www.bitola.gov.mk)

Крајниот рок за испраќање на понудите е 12.06.2019.

Евентуалните дополнителни информации или појаснувања/ прашања ќе бидат објавени на оваа веб страна (www.bitola.gov.mk)

Part A

Part B

Part C

List of invited Entities

Известување од 21.06.2019

Се известуваат сите заинтересирани страни, дека од објективни причини и службено отсуство на членовите на комисијата за евалуација, рокот за известување за избор на понудувачите во тендерската постапка :

Design and production of the project visibility material, equipment for promotion of Cineculture structures, translation services and web support ќе биде пролонгиран.

Ви благодариме за разбирањето.

Cancellation of Tender for design and production of the project visibility material, equipment for promotion of cineculture structures, translation services and web support 02.07.2019