Прашалник за „дивите“ гаражи на територијата на општина Битола

Прашалник за „дивите“ гаражи на територијата на општина Битола