Домашна училница

Домашна училница

Мотивираат, се едуцираат, комуницираат и креираат. Едукативно – креативни содржини од училиштата во Општина Битола.

 

               

 

Објавените содржини се изработени од наставниците од основните и средните училишта во Општина Битола и претставуваат одговорност на наставникот кој ги доставува. Им благодариме за соработката и придонесот за збогатување на платформата, која пред се, има за цел да им го олесни процесот на учење на учениците.