Годишен план за јавни набавки за 2024 година, дополнувања и измени

Годишен план за јавни набавки за 2024 година, дополнувања и измени

Прва измена и дополнување на план за јавни набавки за 2024

Годишен план за јавни набавки за 2024 година