ИНТЕРЕН  ОГЛАС бр. 03/2023 за унапредување на административен  службеник