Интерен оглас за унапредување на административни службеници

Интерен оглас за унапредување на административни службеници

Интерен оглас бр. 01/2022

Пријава 1

Пријава 2

Одлука за избор