IPA CBC MACEDONIA – ALBANIA

IPA CBC MACEDONIA – ALBANIA

Во рамките на ИПА програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Македонија и Република Албанија, Општина Битола подготвува и аплицира со проекти, кои после одобрувањето продолжуваат со реализација, а бенефитите за двете страни придонесуваат за унапредување на меѓусебната соработка, како и подобрување на условите за живот во општините од двете страни на границата – партнери во проектите. На следните линкови можете да добиете повеќе информации за реализираните проекти:

Видео “ГРАНИЦИ БЕЗ ГРАНИЦИ” – mk,en,al