Известување до жителите на Општина Битола за пријавување на штета

Известување до жителите на Општина Битола за пријавување на штета

Известување

Барање