Извештаи за работа за 2022

Извештаи за работа за 2022

Точка 5, 6, 7 – завршна и извештај – ЈП Комуналец

Точка 8 и 9 – завршна и извештај КЈП Нискоградба

Точка 10 и 11 – завршна и извештај ЈП Пазари

Точка 12 и 13 – завршна и извештај – ЈКП Водовод

Точка 14 и 15 – завршна и извештај – ЈП Жабени

Точка 16 и 17 – завршна и извештај – Урбанистичко планирање

Точка 18 и 19 – завршна и извештај ЈППЈЛП

Точка 20 и 21 – завршна и извештај КИЦ

Точка 22 и 23 – завршна и извештај ПЕЛАЛИНК

Точка 26 и 27 – завршна и извештај СЈУ РАЈДЕР

Точка 29 и 30 – извештај за работата на ТППЕ Битола за 2022

Точка 32 и 33 – Извештај – Економски развој за реализација на програма 2022 21.03.2023

Точка 35 – Извештај 2022 – Улично осветлување

Точка 36 – Извештај 2022 – Уредување

Точка 37 – Извештај 2022- Одржување

Точка 38 – Извештај Зимска служба – 2022-2023

Точка 39 – Извештај за програмата за социјална заштита 2022

Точка 41 – Извештај ЛВС 2022

Точка 42 – ИЗВЕШТАЈ ЗА 2022 ОСПДПБ

Точка 43 – извештај еднакви можности 2022

Точка 44 – Извештај за програмата за култура за 2022

Точка 45 – Извештај за Програма за туризам за 2022 година

Точка 46 – Извештај за програмата за образование за 2022

Точка 47 – Годишен Извештај на Програмата за спорт и млади за 2022

Точка 48 и 49 – извештаи урбан.планови и живот.средина