Известување до жителите на Општина Битола за достава на барања за проценка на штети

Известување до жителите на Општина Битола за достава на барања за проценка на штети

Барање

Известување до жителите на Општина Битола за достава на барања за проценка на штети