Известување за одржување јавна расправа со цел информирање на граѓаните и засегнатите страни за проект кој предвидува изградба на нова градинка и презентација на документот од јавен интерес – „Првична ограничена оцена за влијание врз животна средина и социјални аспекти”во Општина Битола, во рамки на Проектот за подобрување на социјалните услуги (ППСУ)

Известување за одржување јавна расправа со цел информирање на граѓаните и засегнатите страни за проект кој предвидува изградба на нова градинка и презентација на документот од јавен интерес – „Првична ограничена оцена за влијание врз животна средина и социјални аспекти”во Општина Битола, во рамки на Проектот за подобрување на социјалните услуги (ППСУ)

 

SSIP Public engagement LESIA for construction of a new kindergarten in Bitola

ППСУ Дневен ред за јавна расправa за нова градинка во Битола

ППСУ Известување за јавна расправа за нова градинка во Битола

ППСУ Јавна расправа Првична ограничена оценка за изградба на градинка во Битола