Јавен оглас број 2/2021 за вработување на 1 (еден) извршител на определено време раководител на одделение за информатичка технологија

Јавен оглас број 2/2021 за вработување на 1 (еден) извршител на определено време раководител на одделение за информатичка технологија

Јавен оглас 2/2021

Пријава 2021 определено време