ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ  5/2021 за вработување на 2  (два) извршители на определено  време  преку склучување на договор  за вработување на определено   работно време

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ 5/2021 за вработување на 2 (два) извршители на определено време преку склучување на договор за вработување на определено работно време

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ 5/2021 за вработување на 2 (два) извршители