Јавен конкурс за доделување 15 стипендии за студенти на УТМС