Јавен оглас за ангажирање на максимум 6 (шест) тутори за поддршка на ученици роми во Општина Битола

Јавен оглас за ангажирање на максимум 6 (шест) тутори за поддршка на ученици роми во Општина Битола

Јавен оглас тутори

Пријава за тутори