Јавен повик за доделување на награди за наградени ученици во основни и средни училишта

Јавен повик за доделување на награди за наградени ученици во основни и средни училишта

Измена и дополнување на јавниот повик

Јавен повик 

Изјава-Пријава