Јавен повик за искористување на средства за адаптација, изградба или поставување на инфраструктура и опрема за физичка пристапност за лица со попреченост

Јавен повик за искористување на средства за адаптација, изградба или поставување на инфраструктура и опрема за физичка пристапност за лица со попреченост

Јавен повик

Инфраструктура во дом правилник