Јавен повик за работно ангажирање на 15 лица за доставување на  решенија и покани за данок на имот

Јавен повик за работно ангажирање на 15 лица за доставување на решенија и покани за данок на имот

Јавен повик

Барање