ЈАВЕН ПОВИК ЗА УЧЕСТВО ВО АКЦИЈА ЗА ПОДДРШКА – ДООФОРМУВАЊЕ НА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВОЗРАСНИ ЛИЦА РОМИ

ЈАВЕН ПОВИК ЗА УЧЕСТВО ВО АКЦИЈА ЗА ПОДДРШКА – ДООФОРМУВАЊЕ НА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВОЗРАСНИ ЛИЦА РОМИ

Изјава

Јавен повик

Пријава