Јавен повик за субвенционирање и поддршка на станбени згради за колективно домување со проектот „Енергетски ефикасни домови“ во Општина Битола

Јавен повик за субвенционирање и поддршка на станбени згради за колективно домување со проектот „Енергетски ефикасни домови“ во Општина Битола

ДЕФ Апликација EED GP Општина Битола

ДЕФ согласност за учество Општина Битола

ДЕФ jавен повик фасади SD

ДЕФ Одлука за учество во проектот