Јавен повик за предлагање на кандидати за членови на локалното собрание на млади на Општина Битола

Јавен повик за предлагање на кандидати за членови на локалното собрание на млади на Општина Битола

1 . Документација за Јавен повик за собрание

2. Јавен повик за членови ЛМС