Јавен повик за поддршка на Советите на Општина Битола