Јавен повик за поддршка на Советите на Општина Битола

Јавен повик за поддршка на Советите на Општина Битола

Јавен повик за Општински Совети

Образец за пријавување