Јавен повик за надоместок на дел од трошоците на граѓаните на подрачјето на Општината за купување на велосипед за 2022 година

Јавен повик за надоместок на дел од трошоците на граѓаните на подрачјето на Општината за купување на велосипед за 2022 година

Јавен повик велосипеди 2022 година

Образец, барање за велосипед 2022 година