Јавен повик за доделување на финансиски средства од буџетот на Општина Битола на спортски клубови, спортски здруженија и спортисти за 2021 година

Јавен повик за доделување на финансиски средства од буџетот на Општина Битола на спортски клубови, спортски здруженија и спортисти за 2021 година

1 . Јавен повик за доделување на финансиски средства од буџетот на Општина Битола

2. ОБРАЗЕЦ ЈАВЕН ПОВИК 2021 

3. ОБРАЗЕЦ-ИЗВЕШТАЈ 2020