Јавен повик за доделување на финансиски средства за организирање на волонтерски акции

Јавен повик за доделување на финансиски средства за организирање на волонтерски акции

Јавен повик за доделување на финансиски средствa од Буџетот на Општина Битола

Апликација за волонтерски акции