Јавен повик за формирање на Иницијативен одбор за конституирање на Локалното собрание за млади

Јавен повик за формирање на Иницијативен одбор за конституирање на Локалното собрание за млади

Документација за јавен повик за Иницијативен одбор

Јавен повик за Иницијативен одбор за конституирање на Локалното собрание на млади