Јавен повик за доделување на финансиски средства од буџетот на Општина Битола на спортски клубови, спортски здруженија и спортисти за 2023 година

Јавен повик за доделување на финансиски средства од буџетот на Општина Битола на спортски клубови, спортски здруженија и спортисти за 2023 година

Јавен повик спорт 2023

Образец за финансиска поддршка