ЈАВЕН ПОВИK за надоместување на дел од трошоците на граѓаните за купување на велосипед за 2020 година

ЈАВЕН ПОВИK за надоместување на дел од трошоците на граѓаните за купување на велосипед за 2020 година

Јавен повик

Барање