ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ 3/2020 ТППЕ

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ 3/2020 ТППЕ

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ 3/2020  за вработување на неопределено работно време на 4  (четири) овластени  службеници во областа  на   безбедноста      

  1. Јавен оглас 3/2020 пожарникари 

  2. П Р И Ј А В А раб. место 1 Оглас 3/2020

  3. П Р И Ј А В А раб. место 2 Оглас 3/2020

  4. Правилници за селекција