Покана за јавна расправа и презентација на „План за квалитет на воздухот за Битола„

Покана за јавна расправа и презентација на „План за квалитет на воздухот за Битола„

TRAP нацрт план за квалитет на воздухот Битола  1-12.04.2022

Покана и агенда за воздух