Листа на субвенционирани апликанти по јавниот повик за надоместок на дел од трошоците на граѓаните на подрачјето на општината за купување на велосипед за 2022 година

Листа на субвенционирани апликанти по јавниот повик за надоместок на дел од трошоците на граѓаните на подрачјето на општината за купување на велосипед за 2022 година

Конечна листа