ОГЛАС бр. 01/2023

ОГЛАС бр. 01/2023

ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА – КУЌАРКИ
ЗА ПРОДАЖБА НА ХРАНА, ПИЈАЛАЦИ И ДРУГИ ПРОИЗВОДИ КАЈ ОФИЦЕРСКИ ДОМ И ПРЕД “МАЛ БИТОЛСКИ МОНМАРТР” ВО СТАРАТА БИТОЛСКА
ЧАРШИЈА И ПРОСТОР ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ОПРЕМА ЗА ЗАБАВА НА ДЕЦА ДО ПЛАТОТО НА ОФИЦЕРСКИ ДОМ

Оглас за прибирање на понуди за користење на урбана опрема

Образец на понуда