Отворен ден на градоначалникот

Отворен ден на градоначалникот

Со цел да се согледаат сите потреби, приоритети и идеи на граѓаните на општина Битола, градоначалникот Тони Коњановски, како редовна пракса во своето работење воведува отворен ден за граѓаните, што е во насока и на реализација на активностите предвидени со неговата програма.
Првиот отворен ден, ќе се одржи во петок, од 13.00 часот, на третиот кат во зградата на општина Битола.
Заради успешно спроведување на мерките за заштита од КОВИД 19, заинтересираните граѓани, своето присуство на отворениот ден потребно е да го најават на телефонскиот број 047208339 најдоцна до четврток 25.11.2021 до 13.00 часот.
За да може да се евидентираат сите барања и предлози, достапно е барање кое граѓаните можат да го пополнат преку елктронската форма или рачно со симнување од овој линк и да го достават на отворениот ден. Барањето ќе може да се пополни и во општинската зграда во петок.