Драфт верзија на Стрaтегија за социјални претпријатија 2023 -2026

Драфт верзија на Стрaтегија за социјални претпријатија 2023 -2026

Општина Битола ја објавува драфт верзијата на Стртегија за социјални претпријатија за периодот 2023 -2026. Сите дополнителни предлози може да се доставуваат најдоцна до 03.05.2023 на мејл адресата simonajoveska132@gmail.com

Стрaтегија за социјални претпријатија 2023 -2026