Завршни сметки и извештаи за самоевалуација на основни училишта

Завршни сметки и извештаи за самоевалуација на основни училишта

Извештај за самоевaлуација училиштето „Даме Груев“ – Битола

Извештај за самоевалуација на училиштето во период  2019 година и  2020 година

Извештај за самоевулација  2021 г. од ОУ „Александар Турунџев“ с. Кукуречани -Битола

1. Подрачје Етос

2. Подрачје: Наставни планови и програми

3. Подрачје: Поддршка  на  учениците

4. Подрачје:  Постигнувања на учениците 

5. Подрачје:  Раководство, креирање

6. Подрачје  Ресурси

7. Подрачје: Учење и настава  

8. Извештај за самоевалуација на училиштето: “Александар Турунџев” с. Кукуречани во учебната 2020 / 2021 год

Извештај за самоевулација на училиштето Ѓорѓи Сугарев

Извештај за самоевулација на училиштето Ѓорѓи Сугарев од 2019-2021

Завршна сметка на ОУ „Крсте Петков Мисирков“

Завршна сметка КПМ 2018

Завршна сметка КПМ-2016-903

Завршна сметка КПМ – 2016 – 787

 

Завршна сметка на ОУ “Стив Наумов”

Завршна сметка ОУ “Стив Наумов”

Резултати од самоевалуација на ОУ Стив Наумов од 30.08.2016

 

Завршна сметка на ОУ „Св. Климент Охридски“

САМОЕВАЛУАЦИЈА 2020 

Завршна сметка за ОУ Св. Климент Охридски 2018

Завршна сметка за ОУ Св. Климент Охридски

Одлука за завршна сметка за ОУ Св. Климент Охридски

Биланс 2017

Завршна сметка на ОУ “Елпида Караманди

Самоевалуација 2022 – 2024

Самоевалуација 2020 – 2022

Самоевалуација 2018 – 2020

Завршна сметка за ОУ Елпида Караманди за 2018

Завршна сметка за ОУ Елпида Караманди за 2017

Самоевалуација

САМОЕВАЛУАЦИЈА 2018-2020 

Завршна сметка на ОУ “Гоце Делчев

Завршна сметка за ОУ Гоце Делчев за 2018

 

Завршна сметка на ОУ “Д-р Трифун Пановски

Самоевалуација за 2021

Завршна сметка за ОУ Д-р Трифун Пановски за 2018

 

Завршна сметка на ОУ “Тодор Ангелевски

Завршна сметка за ОУ Тодор Ангелевски за 2018

 

Завршна сметка на ОУ “Кирил и Методиј

Завршна сметка за ОУ Кирил и Методиј за 2022

Завршна сметка за ОУ Кирил и Методиј за 2019

Завршна сметка за ОУ Кирил и Методиј за 2018

 

Завршна сметка на ОУ „Александар Турунџев“

Завршна сметка за ОУ Александар Турунџев за 2018