Енергетски ефикасни домови во општина Битола

Енергетски ефикасни домови во општина Битола

Листа на потенцијални добитници 11.08.2023

ЛИСТА НА ПОТЕНЦИЈАЛНИ ДОБИТНИЦИ ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ И ПОДДРШКА НА СТАНБЕНИ ЗГРАДИ ЗА КОЛЕКТИВНО ДОМУВАЊЕ СО ПРОЕКТОТ „ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНИ ДОМОВИ“ ВО ОПШТИНА БИТОЛА

Потенцијален добитник на Јавниот повик за субвенционирање и поддршка на станбените згради за колективно домување со Проектот „Енергетско ефикасни домови“ во Општина Битола според листата на бодување е:

1.Зграда на улица Никола Тесла број 132

Согласно Јавниот повик Фаза III: Крајниот рок за доставување на проектната документација е со рок за поднесување до 29.09.2023 година до 15:30 часот.

 

Листа на добитници 12.12..2022 

Листа на добитници 14.11.2022

Листа на добитници 31.10.2022

Јавен повик за субвенционирање и поддршка на станбени згради за колективно домување со проектот „Енергетски ефикасни домови“ во Општина Битола