Search Results for депонија

ТРЕТ РАБОТЕН СОСТАНОК НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ПРОЕКТОТ „ОДРЖЛИВИ УСЛУГИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДОТ НА ЛОКАЛНО НИВО“

Во општина Битола, денес се одржа трет работен состанок на управниот одбор на проектот „Одржливи услуги за управување со отпадот...