АСФАЛТИРАЊЕ НА УЛИЦИТЕ СТУ 1 И КАЈ ПАРКИНГ ПРОСТОРОТ НА УЛИЦА „ЦАНЕ ВАСИЛЕВ“ И „КОЧАНИ“

АСФАЛТИРАЊЕ НА УЛИЦИТЕ СТУ 1 И КАЈ ПАРКИНГ ПРОСТОРОТ НА УЛИЦА „ЦАНЕ ВАСИЛЕВ“ И „КОЧАНИ“

Како дел од проектот за изградба на коловоз на улица СТУ 1 во АРМ четврт 1, завршено е асфалтирање на дел од улицата, каде претходно изградена е водоводна мрежа мрежа, фекална и атмосферска канализација и улично осветлување. Деновиве, завршено е асфалтирањето на уште еден дел и кај паркинг просторот на улиците „Цане Василев“ и „Кочани“.