БИТОЛА ЌЕ ДОБИЕ НОВ ПАРК

БИТОЛА ЌЕ ДОБИЕ НОВ ПАРК

На површина од 25.000 метри квадратни, од денес започнаа работните активности со кои ќе биде уреден нов парк во Нова Битола.
Градоначалникот на општина Битола, Тони Коњановски и Претседателката на Советот, Габриела Илиевска, информираа за динамиката со која ќе се уредува паркот кој покрај хортикултурно и партерно уредување, ќе содржи и спортски и детски реквизити, урбана опрема и соодветно осветлување.
Општина Битола, проектот ќе го реализира во две фази, во соработка со јавните претпријатија од градот.
Со уредувањето на оваа површина, која во досегашниот период воопшто не беше уредена и одржувана, Битола ќе добие нова зелена површина, која е многу значајна за подобрување на квалитетот на животната средина, а граѓаните ќе добијат и ново место за одмор и рекреација, како и за игра и забава на најмладите.