user

Author Archives: user

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ФИЗИЧКА ДОСТАВА ОД СТРАНА НА АПЛИКАНТИТЕ ОД КОНЕЧНАТА ЛИСТА ПО ЈАВНИОТ ПОВИК ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ИНВЕРТЕР КЛИМА УРЕДИ

Апликантите од конечната листа, по утврдениот распоред за достава на документацијата потребно ќе биде физички да ги достават во оригинал...

КОНЕЧНА ЛИСТА НА АПЛИКАНТИ ЗА ИНВЕРТЕР КЛИМА УРЕДИ СО УТВРДЕН РАСПОРЕД ЗА ФИЗИЧКА ДОСТАВА НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА

Општина Битола, со овој повик, комплетно ја потврди својата транспарентност, ставајќи посебен акцент на можностите на новото време преку воведување...