user

Author Archives: user

СООПШТЕНИЕ

Согласно Уредбата за изменување и дополнување на Уредбата за гранични вредности за нивоа и видови на загадувачки супстанции во амбиенталниот...

90 ГОДИНИ ЈКП „ВОДОВОД“ БИТОЛА

Јавното комунално претпријатие „Водовод“ Битола, денес одбележува 90 години од формирањето. Во чест на јубилејот, пред административната зграда на ова...