БИТОЛСКИТЕ УЧЕНИЦИ СО МЕЃУСЕБНА ПОДДРШКА И СОРАБОТКА НА СВЕТСКИОТ ДЕН НА ДЕТЕТО

БИТОЛСКИТЕ УЧЕНИЦИ СО МЕЃУСЕБНА ПОДДРШКА И СОРАБОТКА НА СВЕТСКИОТ ДЕН НА ДЕТЕТО

По повод  одбележување на Денот на детето – 20 ноември Општинскиот совет за превенција од детско претстапништво заедно со учениците и психологот од СОУ Гимназија „Јосип Броз Тито“ – Битола, организираа он лајн настан со главна цел насловена како: „Средношколците во служба на основците, затоа што заедно сме посилни“. Темата на денешниот настан беше “Булинг – врсничко насилство – како да се препознае, каде да се пријави и како да се превенира“.

Поради големиот интерес настанот се реализира во два дена, со цел да се опфатат што е можно повеќе ученици, меѓусебно да соработуваат и да делуваат во насока на градење заеднички вредности.

Градоначалничката на Општина Битола, ги поздрави учесниците, посакувајќи им успешна работа и уште повеќе видливи резултати на меѓусебна поддршка помеѓу средношколците и основците, во насока на почитување на детските права и елиминирање на секаков вид насилство помеѓу учениците.

На 20 ноември 1959 година, Генералното собрание на ОН ја усвои Декларацијата за правата на детето и на 20 ноември 1989 година ја усвои и Конвенцијата за правата на детето, во која се нагласува дека сите деца имаат права кои произлегуваат од оваа Конвенција, без оглед на тоа кои се, каде живеат, што им работат родителите, дали се сиромашни или богати, на кој јазик зборуваат, на која религија или култура ѝ припаѓаат, дали имаат некоја попреченост или инвалидитет.

Целта на одбележувањето на Светскиот ден на детето е да се сврти вниманието на широката јавност на сите обврски кои општеството ги има кон децата, како и најважните проблеми со кои децата се соочуваат.