БИТФЕСТ 2015 – Креативен АРТ фестивал „РЕЦИКЛИРАЈ – МУЗИЦИРАЈ“

БИТФЕСТ 2015 – Креативен АРТ фестивал „РЕЦИКЛИРАЈ – МУЗИЦИРАЈ“

Креативен АРТ фестивал – Биосфера „РЕЦИКЛИРАЈ – МУЗИЦИРАЈ“

Рециклирај – музицирај беше наслово на работилницата што во рамките на креативниот АРТ фестивал за деца како дел од БИТ- ФЕСТ  2015 се одржа во Зоолошката градина во Битола.  За време на целиот настан до израз дојдоа креативноста на учесниците, звуците и хармонијата на музиката и насмевките.

BF15_kr_art_bio_1 BF15_kr_art_bio_2 BF15_kr_art_bio_3 BF15_kr_art_bio_4