БИТФЕСТ – 2015 „Ризница на вегетаријански вкусови“ ЗГ Мали херои