БИТФЕСТ – 2015 Трибина: „Женски права“ „Фемина секрета “ Здружение за заштита на правата на жената

БИТФЕСТ – 2015 Трибина: „Женски права“ „Фемина секрета “ Здружение за заштита на правата на жената

Женските права со „Фемина секрета,“ каде македонските хероини ќе бидат прикажани во историски концепт за развојот на феминизмот во минатото. Хероини: Мара Бунева, Сирма Војвода и Елпида Караманди.

BF15_femina_1 BF15_femina_2 BF15_femina_3 BF15_femina_4