БИТ ФЕСТ: “Битола низ очите и ушите на природата, видеографија со театарска претстава”

БИТ ФЕСТ: “Битола низ очите и ушите на природата, видеографија со театарска претстава”

“Битола низ очите и ушите на природата, видеографија со театарска претстава” – Биосфера 369 Центар за одржлив развиој.